Veri Güvenliği - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Veri Güvenliği

"Vodasoft Call Center Services, oluşan müşteri veritabanınızı korur. Müşteri veritabanları birbirine karışmaz. yazılımları, güvenlik sınırlamaları içerir ve güvenlik sistemleri rutin olarak denetlenir."

 

 

ISO 27001 Veri Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.
 

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
 

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.
 

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

  

ISO 27001 BGYS'nin Yararları Nelerdir?

 

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurumlara sağlayacağı yararlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Müşterileriniz, onların bilgilerini güvende tutacağınız konusundaki taahhüdünüzden dolayı güven hissederler.

İş sürekliliğini sağlamak, meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilginin birçok tehlikeye karşı korunmasını sağlar.

Kuruluşun kurumsal değerlerini, yatırımlarını ve hedeflerini sürdürebilip, koruyabilmesi için ortaya konması gereken kontrollerin firma içinde yerleştirilmesi ve uygulanması yolunda temel teşkil eder.

Rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlar.

Uluslararası ihalelere katılımda şart olan ISO/IEC 27001:2005gerekleri sağlanmış olur.

Tek bir bilgi güvenlik ihlalinin çıkaracağı masraf çok büyük olabilir. Belgelendirme işlemi maruz kalacağınız bu tür masrafları azaltır ve bu da iş dalınızdaki yatırımcılar ve müşteriler için önemlidir.

Bilgi güvenliğiniz ile ilgili sigorta primlerinizde düşüş sağlar.

İlgili geçerli tüm kanun ve tüzüklere uygunluğunuzu yetkili makamlara kanıtlamanıza yardımcı olur.

Organizasyonun tüm aşamalarında taahhüt/bağlılığın sağlanması ve kanıtlanmasında yardımcı olur.

Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıklarının nasıl korunacağı konusundaki farkındalık artar.

Donanım ve veriye daha güvenilir erişim sağlanır.

Çalışanların kuruluş içerisindeki sorumlulukları ve bilgi güvenliği konularındaki bilinçlerinin artmasını sağlar.

Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimler sisteminizin etkinliğini izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur.

Gizlilik sağlanır.

Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması sağlanır.

Bütünlük sağlanır.

Bilginin ve işlem metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.

Bilgiye ulaşılabilirlik, elde edilebilirliği sağlanır.

Başarılı bir e-ticaretin gerekli olan işlevsellik, güvenlik, güvenilirlik ve veri koruması konusunda gereklilikleri sağlar.