Veri Güncelleme - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Veri Güncelleme

Veri Güncelleme

 

Dış arama gerektiren veri güncelleme/toplama çalışmalarını basit ofis yazılımlarıyla ile veya basılı formlarla takip etmek ÇOK ZORDUR. Vodasoft, gelişmiş teknoloji ve yetkin insan kaynağıyla tüm veri güncelleme işlemlerinizi hızlı, doğru ve düşük maliyetle, sizin adınıza gerçekleştirebilir.

 
 
Vodasoft Etkileşim Merkezi, veri güncelleme çalışmalarında Tele-Touch’ı kullanmaktadır. Müşterilerimize sunduğumuz özellikler şunlardır:

Tüm Görüşmelerin Seslerinin Kayıt Altına Alınması

 
Veri güncelelemede, eğer gerekli olursa, geriye dönük olarak ses kayıtlarına ulaşmak ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirmek mümkündür.
 

Aranacaklar Listesini Operatörler Arasında Gelişmiş Kriterlere Göre Paylaştırmak

 
Güncelleme işlemlerinin hızla sonuçlandırılması amacıyla, genellikle birden fazla (bazen onlarca) personel çaılıştırılmalıdır. Güncelenecek kayıtları bu personel arasında adil veya uygun kriterlere(örneğin, belli bir ilçenin güncellemesinin belli kişilere, ya da belli bir yaşın üstündeki kişi kayıtlarının güncellenmesinin ise diğer personele atanması gibi) göre paylaştırılması ve takibi önemlidir.
 

Hatırlatıcılar ile Çağrıları Yönetmek, Satış Fırsatlarını Asla Atlamamak, Çağrıları Erteleyebilmek

 
Çoğu zamna, aranan kişiye bir defada ulaşmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda, hatırlatıcılar önem kazanmaktadır.
 

Performans İzleme

 
Operatör performanslarını kontrol etmek; satışları, görüşmeleri, görüşme sonuçları, erişim performansları
 

Import / Yükleme

 
Aranacak kişilerin iletişim bilgilerini Tele-Touch’a yüklemek mümkündür. Bir defada yüzbinlerce güncellenecek kayıt sisteme yüklenilir ve paylaştırılması yapılır.
 

Sınırsız Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme

 
Birçok personelin aynı anda güncelleme çalışmalarına katılabilmeleri için, sınırsız kullanıcı tanımlama yapılabilir. Her kullanıcı, sadece kendisine tanımlanmış sınırlamalar dahilince çalışabilir; başka personelin kayıtlarına ulaşamaz.