Trafik Analizi - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Trafik Analizi

Erlang B Hesap Makinası


 

Erlang B hesaplama modeli, bir hat grubu üzerindeki trafik miktarı doğrultusunda, gerekli hat adedini hesaplamak için kullanılır.

Yük Hesaplama Modeli

Erlang B Trafik Modeli, Danimarkalı bilimadamı A.K. Erlang tarafından geliştirilmiştir ve belli blokaj oranları için (meşgul tonu alma) gerekli olan hat adedini hesaplayarak telekomünikasyon sistemleri kurmaya yardımcı olur.

Gerekli hat adedinin hesaplanabilmesi için iki parametreinin tahmin edilmesi gereklidir:

 

- Saatteki Çağrı Adedi (En meşgul saatteki)
- Ortalama Çağrı Süresi

 

Çok büyük sıradışı trafiğin oluştuğu anlar bu hesaplamanın varsayımı dışındadır (TV reklamlar, büyük krizler vs)


Erlang C Hesap Makinesi


Erlang C hesap Makinesi, Erlang C Trafik Modellemesini temel almaktadır. Kabul edilebilir Ortalama Cevaplama Süresi, o saat diliminde gelecek çarı adedi, Ortalama Çağrı İşleme Süresi (AHT) bilgileri doğrultusunda kaç adet operatre ihtiyaç olduğunun hesaplanmasını yapan bir araçtır.

Kaç Operatörün Gerekli Olduğunun Hesaplanması Çağrı Merkezi Planlamasının Önemli Ön Çalışmalarındandır.

Bu sayı yeterli değilse, arayanlar uzun süreler bekleme ve hatta çağrıyı kapatma (Terk Çağrı) ihtimalleri vardır. Bu da müşteri kaybına sebep olabilecektir. Fazla istihdam ise maliyet artışına ve verimsiz personel kullanımına yol açacaktır.

Yük Hesaplama Modeli

 

Çağrı merkezlerinde performans ve operatör adedi hesaplamalarında kullanılan Erlang C Trafik Model, Danimarkalı bilim adamı A.K. Erlang tarafından geliştirilmiştir.

Bu model, kuyruklamanın yapıldığı telekomünikasyon sistemlerinin modellemesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle, operatöre düşürülmeden önce kuyruklamanın yapıldığı çağrı merkezlerinde de modelleme amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Çağrıların Rastgele geliş süreci Poisson Dağılımı kullanılarak modellenmektedir.

Bu model, kuyruk uzunluğunun bir sınırlamasının olmadığını varsayar. Pratikte, eğer yeterince erişim hattı (port) varsa bu bir problem teşkil etmez. Gerekli hat adedini (belli blokaj yüzdelerine göre) hesaplam içinse Erlang B modellemesi kullanılmatadır.