Teknoloji Danışmanlığı - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Teknoloji Danışmanlığı

Çağrı Merkezi Teknolojileri Danışmanlığı
 
Çağrı Merkezi Teknolojileri danışmanlığı hizmetiimiz çağrı merkezlerinin “Teknoloji Altyapılarının Kurulumu ve Danışmanlığı”nı kapsamaktadır.
 
Teknolojideki büyük ilerleme ve değişen müşteri memnuniyeti yaklaşımları doğrultusunda karşı karşıya geldiğimiz çağrı merkezleri, günümüz rekabet ortamında firmalar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Profesyonel anlamda, satış sonrası hizmetlere destek olmak amacıyla ortaya çıkan çağrı merkezleri(her ne kadar ilk zamanlarda maliyetler oldukça fazla olsa da), günümüzde satış ve pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Müşterilerin her noktada memnuniyet derecelerinin artırılmasının yanı sıra, firmaları küçük ölçekli temsil etmesinden dolayı çağrı merkezlerinin önemi büyüktür.
 
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, bir müşteriyi elde tutmanın maliyeti, yeni bir müşteriyi elde etme maliyetinin altıda biridir. Günümüzde çağrı merkezi kavramını hayatlarına geçirmiş olan firmalar, bu sonucu en iyi şekilde kavramış firmalardır. Artan müşteri sayısına paralel olarak artan müşteri istekleri de çağrı merkezleri oluşum ve şekillenmesinde etkin rol oynamıştır. Müşterilerin değişik kanallardan isteklerini iletme ihtiyaçları, çağrı merkezlerinin de değişik kanallar ile çalışabilmesini şart kılmıştır. Eski tanımı ile "telefonlara cevap verilen yer" olmaktan çıkmış, müşteriler ile proaktif iletişim kurulabilen bir kavram halini alıştır.
 
Bir çağrı merkezi, merkezin sunduğu hizmetlerin niteliklerine ve kapsamına da bağlı olarak, çok değişik teknoloji bileşenlerine sahip olmak durumundadır. Çağrı Merkezi Kurulum danışmanlığı hizmetimiz, tüm bu teknolojilerin, kurum stratejisinin çağrı merkezi stratejisine yansımaları doğrultusunda ele alınarak kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir araya getirilmesi çalışmasını kapsamaktadır. Danışmanlık hizmetimiz “Ürün ve Maka bağımsızdır”
 
Danışmanlık kapsamında ele alınacak olan teknoloji bileşenlerininin bir kısmını aşaıda görebilirsiniz.
 
• PBX Sistemi
 
• ACD (Otomatik Çağrı Dağıtımı)
 
• Dijital Operatör Setleri
 
• CDR (Çağrı Ücretlendirme Yazılımları)
 
• ACD Performans Yazılımları
 
• CTI (Computer Telephony Integration)
 
• Çağrı Analiz Raporlama Sistemi
 
• Operasyonel Raporlama Sistemi
 
• Dialer Sistemler
 
• IVR (Interactive Voice Response) ve Yapılanması
 
• Karşılama Sistemleri ve Mesaj Bırakma
 
• WEB Call Center Kavramı ve Uygulamaları
 
• Skype Entegrasyonları
 
• Performans Yönetim Sistemleri
 
• Ses Kayıt Sistemleri
 
• VoIP Kullanımı
 
• 444 ve 0800 Hat Kurulumu
 
• PRI/BRI Hatlar (veya analog hatlar)
 
• Operasyonel Yazılım
 
• CRM Sistemi ve Entegrasyonlar
 
• Sistem Entegrasyonu
 
• SMS Kullanımı
 
• Çok Kanallı Erişim (Multichannel Access; Web, Chat, Call Back)
 
• E-Posta Yönetim Sistemi
 
• İşgücü Yönetim Sistemi (WFMS)
 
• Thin & Thisk Client Seçimi
 
• İş akış Yönetim Sistemi
 
• Intranet ve Kullanımı
 
• Anlık Mesajlaşma Sistemi
 
Çağrı merkezleri, yapıları itibariyle çok büyük farklılıklar gösterebilmektedirler. Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda, işlevsellik ve maliyetler göz önünde bulundurularak oluşturulan çağrı merkezleri bazen birkaç hat ve birkaç operatörden oluşurken, bazen binlerce hat ve operatörden oluşabilmektedirler.
 
Bir çağrı merkezi, teknoloji bileşenlerinin bu denli fazla ve çeşitli olmasından dolayı birçok ürün ve hizmet sağlayıcının katkısıyla oluşturulabilecek sistemlerdir. Vodasoft, danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bu bileşenleri sağlayan firmalarla olan koordinasyonunuzu ve iletişiminizi de yönetebilmektedir.