Takım Lideri Eğitimleri - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Takım Lideri Eğitimleri

Takım Lideri Eğitimleri

Çağrı Merkezi Yöneticileri için Rehberlik, "Coaching" +

Seminer Hakkında

"Coaching" kelimesinin sözlük anlam; bir başka kişinin performansını geliştirmektir.

Çağrı Merkezlerinde, telefonla satış yapan ya da müşteri hizmeti sunan çalışanların verimliliklerini artırmaya yardımcı olabilecek en önemli unsur Yöneticilerin ve Takım Liderlerinin, takım çalışanlarına yol gösterdikleri koçluk becerileridir.

Bilinçli ve sürekli yapılan koçluk sayesinde çalışanların moral ve verimlilikleri ile birlikte takımın da performansı artmaktadır.

İki gün süren bu seminerde; telefonla satış yapan ya da müşteri hizmeti sunan Yönetici ve Takım Liderlerinin koçluk becerilerinin gelişmesine yardımcı olacak teknikler uygulamalı olarak paylaşılmaktadır.

Hedef Kitle

Telefonla satış yapan ve müşteri hizmeti sunan bölüm yöneticileri / yönetici adayları

Hedefler

Seminer sonunda katılımcılar;
• Çalışanlarına rehber olabilmek için kullanmaları gereken etkin yöntemleri öğrenecek,
• Paylaşılan tekniklerle, çalışanların işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli rehberlik becerilerini uygulayabileceklerdir.

Çağrı Merkezi Yönetimi Temelleri +

Seminer Hakkında

Bu seminerde, günümüzde Müşteri Hizmetleri ve iletişim stratejilerinin ayrılmaz parçası olan Çağrı Merkezleri’nin nasıl işlediği ve hangi bileşenlerden oluştuğu, Çağrı Merkezi’nin kurumlara sağladığı faydalar paylaşılmaktadır.

Hedef Kitle

Çağrı Merkezlerinden hizmet alacak birimlerin Yöneticileri ve çalışanları ile Çağrı Merkezleri konusunda genel bilgi edinmek isteyen herkes.

Hedefler

Bu seminer sonunda katılımcılar;
• Çağrı Merkezi tarafından iletilen raporların yorumlanması,
• Bu raporlardan hareketle Çağrı merkezi çalışmalarının kurum hedeflerine uygunluğunun kontrolü,
• Çağrı Merkezi teknolojileri ve bu teknolojilerin hangi amaçlara uygun kullanılacağı ,
• Çağrı Merkezi yatırımı yaparken dikkat edilecek konular hakkında farkındalık kazanacaklardır.

Çağrı Merkezi Yönetim Dinamikleri +

Seminer Hakkında

İyi bir çağrı merkezi yöneticisi olmaya niyet etmek yeterli değildir. Çağrı merkezini etkin yönetebilmenin ve iyi bir yönetici olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken önemli bilgi ve beceriler vardır. Vodasoft Call Center Soltions ve Telephone Doctor işbirliğiyle hazırlanan bu seminer çağrı merkezi yönetimi konusunda beceri ve bilgi kazanmaya ihtiyacı olan tecrübeli ve tecrübesiz tüm yöneticiler için en etkili seminer olarak değerlendirilmektedir. Seminer sırasında katılımcıların yapıcı ve cesaretlendirici bir ortamda bilgi ve becerileri öğrenme ve uygulama fırsatı olmaktadır.

Hedef Kitle

Çağrı merkezi takım liderleri ve süpervizörleri.

Hedefler

Bu seminer sonunda katılımcılar:
• Çağrı merkezlerinde kullanılan teknolojiler hakkında bilgilenecek.
• Çağrı merkezlerinde yaşadığı örnek durumları etkin yönetebilme becerisi edinecek.
• Yaptığı işin dünyadaki yeri ve gelişimi ile ilgili bilgilenecek.
• Çağrı merkezi konusunda vizyon kazanacak.
• Temel yönetim teknikleri ve performansı başarıya yönlendirme konularında beceri kazanacak.
• Koçluk süreci ve görüşmelerini etkin yönetmek konusunda bilgi ve beceri kazanacak.

Kayıt İçin
Telefon : 0216 651 93 30
Eposta : sfiruz@teldoc.com.tr

Eğitim tanıtım dosyasını indirmek için tıklayınız >>

 

• Katılımcıların \%97'si eğitim içeriğini, tasarımını, örneklerini, görsel materyal ve dokümantasyonu mükemmel olarak değerlendirdi!
• Katılımcıların \%99'u eğitmenin performansını, sunuş şeklini ve konuya hakimiyetini mükemmel olarak değerlendirdi!
• Katılımcıların \%100'ü eğitim organizasyonunu, ortamını ve genel hizmet kalitesini mükemmel olarak değerlendirdi!

19-20 Mart 2007 ve 26-27 Nisan 2007 eğitim sonuçlarıdır.

Takımdaşlık +

Seminer Hakkında
Bu seminerin amacı takım olmanın öneminden yola çıkarak, yüksek performanslı takımları oluşturan faktörler konusunda yapılan çalışmalarla bilgi ve motivasyon seviyesini artırmaktır.

Hedef Kitle

İyi bir takım üyesi olmanın gereklerini yerine getirerek takımın gelişimine maksimum katkıda bulunmayı ve iyi bir takımın üyesi olmanın avantajlarından yararlanmayı isteyen herkes

Süre: 1 gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 20 kişi

Hedefler

Bu seminer sonunda katılımcılar ;

• Başarılı takımların ilkelerini anlayacak,
• Takım olma ihtiyacını kavrayabilecek,
• Takım ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirebilecek,
• Takımın verimlilik, ilişkiler ve kalitesine sürekli ve artarak olumlu katkıda bulunabilecek,
• Kendi üzerine düşen konularda sorumluluk, bağlılık ve insiyatif sergileyebilecek,
• Sorunlarını şikayet etmek yerine çözebilecek ve hedefllerinin önünde engel oluşturmasına izin vermeyecek,
• Kişilerin farklılıklarına değil, benzerliklerine odaklanarak uyumlu ve yapıcı iletişim kurabilecek,
• Takım üyelerine değer verecek ve bunu onları dikkatle dinleyerek gösterecek,
• Ideal performansına ulaşmak için gerekli gelişim adımlarını atabilecek,
• Zor durumlardaki saygılı ve güvenli davranışları ile, saygı ve güven uyandıracaklardır.

Problem Çözme ve Karar Verme +

Seminerin Hakkında

Eğitim programının amacı; işletmelerde çalışan herkesin ama özellikle yönetici kademelerinde bulunan kişilerin, karar verme ve problem çözme yönlerinin geliştirilmesi ve zihinsel hazırlığın sağlanmasıdır. Eğitim programı; karar verme sürecindeki aşamaları ve problem çözme tekniklerini içermekte ve katılımcıların zihinsel yönden egzersizin önemini kavramaları ve daha sonraki yaşamlarında bunları pratik hayata geçirmeleri için gerekli teknikler aktarmaktadır.

Hedef Kitle

Karar verme mekanizmasında yer alan ilk, orta ve üst kademe yöneticiler

Hedefler

"Problem Çözme ve Karar Verme" eğitim programı sonunda katılımcılar;
• Karar verme ve problem çözme sürecini tanımlayabilecek,
• Problemleri doğru tanımlayabilecek ve eksiksiz olarak analiz edebilecek,
• Etkin karar verebilme ve problemlerin çözümlenmesi konularında mantıksal ve yaratıcı düşünceyi
birleştirmek yoluyla, farklı alternatifleri ortaya çıkartarak en uygun olanı seçme konusunda bilgi sahibi olacak,
• Karar verme ve problem çözmede ana aşamaları öğrenecek ve uygulamalarla beceri
geliştirebileceklerdir.

Eğiticinin Eğitimi +

Seminer Hakkında

İyi bir eğitici olmaya niyet etmek yeterli değildir. Etkili öğrenmeyi sağlamak ve iyi bir eğitici olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken önemli bilgi ve beceriler vardır. TMI'ın bu semineri eğitim becerileri konusunda güven kazanmaya ihtiyacı olan tecrübeli ve tecrübesiz tüm eğitimciler için en etkili seminer olarak değerlendirilmektedir. Seminer sırasında katılımcıların yapıcı ve cesaretlendirici bir ortamda bilgi ve becerileri öğrenme ve uygulama fırsatı olmaktadır.

Hedef Kitle

Küçük veya büyük gruplar karşısında sunuş yapan, eğitici olarak beceri düzeyini geliştirmek isteyen deneyimli ve deneyimsiz tüm eğitimciler.

Hedefler

Seminer sonunda katılımcılar:
• Sunuş sırasındaki güçlü ve gelişmeye açık yönlerini farkedecek,
• Etkili bir sunuş yapmanın anahtarı olan 9 temel iletişim becerisini kazanacak,
• Etkili ve ikna edici bir sunuş ve eğitim programı hazırlayabilecek,
• Dinleyicilerinin ilgisini sürekli en üst seviyede tutmak için gerekli teknikleri kullanabilecek,
• Stresin olumlu etkisinden yararlanmayı ve seslerini en iyi şekilde kullanmayı öğrenecek,
• Eğitim sırasında görsel malzemeleri en etkin şekilde kullanabilecek,
• Doğru salon düzeni, soru cevap teknikleri, zorlayıcı sorularla başetme yöntemlerini öğrenecek ve becerilerini
geliştireceklerdir.

Duygusal Zekalı Liderlik +

Seminer Hakkında

Lider, yönetirken insanların duygularını mahmuzlayan, onlara bir şeyi yaptırmak için pozisyonunu değil, kişisel gücünü kullanabilen kişidir. Kendi duygularını bilmeyen, bu duyguları kontrol edemeyen, kendisini motive edemeyen, başkalarının duygularını anlayamayan ve onların duygularını yönetemeyen kişiler lider olamazlar. Bu seminerin amacı, kendinizin ve diğer kişilerin duygularını doğru anlamanızı, tanımlamanızı, harekete geçirmenizi ve yönetebilmenizi sağlayacak bilgi, beceri ve teknikleri kazandırmaktır.

Hedef Kitle

Birlikte çalıştığı kişilerin gerektiği kadar yerine ellerinden gelenin en fazlasını yapmasını isteyen Çağrı Merkezi Yöneticileri

Süre : 1 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimim 20 kişi

Hedefler

Bu seminer sonunda katılımcılar:
• özbilinç, özdenetim, özmotivasyon, sosyal bilinç ve sosyal becerilerini tanımlayabilecek,
• öncelikli gelişim alanlarını belirleyip gelişim hedefi ve eylem planı oluşturacak,
• duygusal zekalı liderlerin kullandığı araçları açıklayabilecek ve kullanabilecek,
• duygusal zekalı liderlik tarzlarını tanımlayabilecek,
• hangi durumlarda hangi tarzların uygun olduğunu anlayabilecek ve uygulayabileceklerdir.

Başarının Yeni Psikolojisi +

Seminer Hakkında

Başarının Yeni Psikolojisi, kişinin kendisini anlaması ve bu sayede karşısındakini daha kolay algılaması, kişinin kendisini motive etmesi için gerekli koşulları kişinin nasıl oluşturması gerektiğini ve bu oluşum becerilerini ve tekniklerini anlatmaktadır.

Hedef Kitle

Motivasyon ve farkındalığını artırmak isteyen tüm çalışanlar.

Hedefler

Bu seminer sonunda katılımcılar;
• İnsanın düşünce yapısını kavrayacaklar,
• Etkilere göre vereceği tepkileri seçme özgürlüğünü farkına varacaklar
• Karşısındaki kişileri daha iyi algılayıp, empati becerilerini arttıracakalr,
• Kişinin kendisini motive etmesinin önemi konusunda farkındalık kazanacaklar
• İkna etme becerileri konusunda gelişim kazanacaklar.

Çağrı Merkezinde Duygusal Zeka +

Seminer Hakkında

İçinde bulunduğumuz dönemde iş hayatında başarıyı yakalamak için yalnızca IQ yeterli olmamakta.
Takımlarda ve şirketlerde algılama, öğrenme, ilişki kurma, yenilikler yapma, öncelik sırasına koymak gini fonksiyonları yerine getirirken yalnızca mantık ya da teknşk analizlere dayanarak hareket etmek yerinde duygusal değerleri de hesaba katmak için başarıyı getiren faktörelerin başında yer almaktadır.

Hedef Kitle

Departman ve takım bazında tüm çalışanlar

Hedefler

Bu seminer sonunda katılımcılar
• İşyerinde duyguların yerini ve önemini daha iyi kavrayacaklar,
• İş ve özel hayatlarında IQ ve EQ arasındaki farkları ve herbirinden nasıl yararlanacaklarını tanımlayabilecekler,
• Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda daha yetkin bir bilgi düzeyine sahip olacaklar,
• Duygu, düşünce ve inançlarını yapıcı bir şekilde ifade edebilecekler,
• Yaşamlarındaki mücadele ve tehditlere karşı durabilme becerilerini öğrenerek bu becerilerini geliştirebilecek,
• Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler,
• Kendilerini motive etme becerisini kazanacak, başkalarının duygularının farkına varmayı ve başkalarıyla ilişkilerini yönlendirmeyi öğrenecekler.
• Öz-denetimin önemini ve "duygusal patlamadan" kaçınmanın yollarını öğrenecekler,
• Takımlarda ve şirketlerde EQ'nun önemini kavrayacaklar,
• Kişisel ve kişilerarası duygusal zekalarını geliştirebileceklerdir.

Çağrı Merkezinde Duygusal Zekalı Liderlik +

Çağrı Merkezi Yöneticileri için Telefonda Mülakat Teknikleri +

Seminer Hakkında

Telefonda mülakat, özgeçmişlerine bakarak kurum için uygun olduğu düşünülen kişileri telefonda iletişim kurarken gözlemlemek için yapılır.
Bu görüşmelerde öncelikle ses, ses tonu , diksiyon ve diğer kurum ihtiyaçlarını gözönüne alarak adayın çağrı merkezi çalışanı profiline uygun olup olmadığı belirlenir.
Telefonda mülakat yapan kişilerin öncelikle iletişim tarzları, soru sorma ve dinleme becerileri konularında yetkinliklerini geliştirmeleri gerekir. Bu seminerde katılımcılar telefonda mülakat görüşmelerinde kullanılan teknikleri, örnek soruları uygulamalı olarak öğreneceklerdir.

Hedef Kitle

Çağrı merkezleri yöneticileri, yönetici adayları.

Katılımcı Sayısı : Maksimum 20 Kişi.

Hedefler
Seminer sonunda katılımcılar:
• Verimli bir mülakat görüşmesinin yöntemlerini öğrenecek.
• Doğru sorularla kuruma doğru kişileri kazandırmak için yetkinliklerini artıracaklar.