Stratejik Planlama - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Stratejik Planlama

Çağrı Merkezi Stratejik Planlama Danışmanlığı
 
Stratejik planlama çalışması, verimli bir çağrı merkezinin kurulumu ve işletilmesi için gereklidir. Bu çalışma, çağrı merkezinin kurum içerisindek rolünü ve misyonunu belirlemeye, bunun neticesinde de insan, teknoloji, süreçler ve sunulacak servislerle ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.
 
Vodasoft, kurumların “Stratejik Planlama Dokümanı” hazırlanmasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 
Stratejik planlama çalışmaları oldukça kapsamlı ve yorucu süreçleri içermektedir. Bu çalışmalar, kurum çağrı merkezinin kendisinden beklenenleri başarıyla sağlayabilmesi açısından son derece önemlidir. Bir defa hazırlanan Stratejik Planlama Dokümanının ileriki senelerde (her sene yeniden oluşturulması önerilir) güncellenmesi nispeten daha kolaydır.
 
Stratejik planlama çalışmalarında “Tümden Gelim” metodolojisi uygulanır ve 7 adımdan oluşur; sırasıyla, ilk adımdan itibaren daha geniş kapsamlı bakış açıları netleştirilirken, ilerleyen adımlarda hedeflerin yakalanabilmesi için daha detay uygulamalara doğru gidilir.
 
Stratejik Planlama Danışmanlığı hizmetinde adım adım ele alınan konular aşağıdaki gibidir: 
 
1) Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi
 
2) İç Çevrenin Analiz Edilmesi
 
3) Dış Çevrenin Analiz Edilmesi
 
4) Varsayımların Ortaya Konulması
 
5) Hedeflerin Belirlenmesi
 
6) Stratejilerin Belirlenmesi
 
7) Taktikler ve Ara Hedeflerin Belirlenmesi
 
Herbir “Ara Hedef” ve “Taktik” bir üst “Stratejinin” uygulanmasıdır. Herbir “Hedef”, “İç ve Dış Çevrelerin Analizi” ışığında belirlenen “Varsayımları” da dikkate alarak kurum çağrı merkezinin üstlendiği “Misyonu” yerine getirmesine yarar.
 
Stratejik planlar akışkan ve esnektirler. Düzenli olarak revize edilebilirler. Planların değişen teknoloji, çevre, müşteri profili ve rekabetin getirdiği esneklik gereksinimini karşılaması gereklidir.
 
Vodasoft, stratejik planlama çalışmalarınızın tüm aşamalarında size danışmanlık hizmetleri sunabilmektedir.