Pharma ETMS - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Pharma ETMS

PharmaETMES - İlaç Firması Saha Otomasyonu 

Vodasoft’ un İlaç Sektörüne yönelik hazırlamış olduğu “Saha Takip Sistemi” kurum, eczane, ve doktorlar için mümessiler tarafından yürütülen pazarlama çalışmalarının takibinin sağlanması için geliştirilmiştir. Ziyaret planlarının yapıldığı görüşme sonuçlarının girildiği ve tüm doktor, kurum, eczane, depo gibi bilgilerin tutulduğu bir sistemdir. Web tabanlı yapısı sayesinde internet erişimi olan herhangi bir yerden ulaşılabilmesi özelliği ile tüm saha çalışmalarının takibini çok daha kolay kayıt altına alabilir ve takip edebilirsiniz.

Tüm doktorların kayıtlarını tek bir merkezden yönetebilirsiniz Doktorların genel bilgiler, ek bilgiler, endikasyon bilgileri olarak girişlerini yapabilirsiniz. Tüm eczane/ eczacı kayıtlarını tek bir merkezden yönetebilirsiniz Eczane/ eczacı bilgilerini serbest ve kurumsal olarak takip edebilir ve mümessil atayabilirsiniz.. Ecza Depolarının bölge, yönetim, satış ekipleri...gibi tüm bilgi girişlerini ve takiplerini yapabilirsiniz Kurum ve kurumlara bağlı ünitelerle ilgili bilgi girişlerini yapabilirsiniz. Doktor, eczane/eczacı, kurum, ünite ve depo için mümessil atayabilirsiniz Tüm kayıtları mümessil, statüsü, ziyaret frekansına ve ziyaret tarihine göre sorgulayabilirsiniz. Mümessiller kendi ziyaret planını oluşturabilir ve yaptığı ziyaretlerin sonuçlarını sisteme girebilir, tanıttığı malzeme ile ilgili bilgileri ve verilen adetleri takip edebilirsiniz. Yapılamayan ziyaretler takip edilebilir, daha sonrasında görüşme yapıldığında tarih bilgisi güncellenerek görüşme detaylarını sisteme işleyebilirsiniz. Ziyaretlerle ilgili günlük, haftalık, aylık, yıllık raporlar alabilirsiniz. Doktor ve eczanelerin yıllık hedef potansiyellerini ve gerçekleşenlerini analiz edebilirsiniz Tüm masraf girdileri, harcırah, km ( özel – iş ), oto yıkama gibi gider kalemlerini sisteme işleyebilir ve bunlarla ilgili günlük, aylık giriş kısıtlamaları tanımlayabilirsiniz. Çalışılmayan günleri sisteme işleyebilir, masrafları ve ziyaret yüzdelerini düzenleyebilirsiniz. Sistemde açılan kullanıcı kartlarında, kullanıcıların kişilsel bilgilerini takip edebilirsiniz. Kullanıcı bazında bilgi giriş ve bilgiye ulaşma işlemlerini düzenleyebilirsiniz.

Doktor Giriş

Detaylı olarak doktor girişlerinin yapılacağı ekrandır. Sistem giriş yapılırken arka tarafta kayıt sorgulaması yaparak daha önce kaydedilmiş bir doktorun tekrar sisteme girilmesini engeller. O doktorla ilgili yapılan tüm çalışmaların takibi bu sayede sorunsuz olarak analiz edilebilir. Eczane–Kurum–Ünite–Depo girişleri de kendilerine özel tasarlanmış ekranlardan yine aynı çalışma standardında yapılabilmektedir.

Ziyaret

Merkez ve mümessil tarafından ziyaretlerin planlanması, takibi ve ziyaret gerçekleştikten sonraki görüşme detayları girişleri takip edilebilmektedir. Takipler günlük ve haftalık olarak takip edilebilir ve raporlanabilir.

Potansiyel

Doktor ve Eczane bazında potansiyel hasta, yeni hasta ve ilaç yazma hedefleri sisteme işlenebilir ve gerçekleştirilen çalışmalarla karşılaştırma analizi yapılabilir. Potansiyel girişleri sırasında Dropout ve Yer Değiştirmeler de takip edilebilmektedir.

Masraf

Tüm mümessiller günlük harcırah, oto yıkama, yaptıkları kilometre gibi bilgileri sisteme giriş yapmaktadırlar. Bu girişlere sistem tarafından belirli kısıtlamalar yapılabilir. Örneğin oto yıkama ayda iki defa masraf olarak girilebilir. Günlük harcırah için günde bir defandan fazla giriş yapılamaz...vs. Ayrıca çalışılmayan günlerde yapılan masraflar veya özel iş için kullanımlarının da takibi sağlanabilmektedir.

Specto Pharma Özellikleri

 Ziyaret planlama
 Ziyaret Takibi
 Potansiyel Takibi
 Masraf Takibi
 Ürün Takibi
 Tanıtım Malzemeleri Organizasyonu ve Takibi
 Ipaq cihazı ile GPRS Üzerinden Potansiyel ve Ziyaret Girişi
 Her Türlü Detayda İstatistiki Veri

Neden İhtiyaç Var ?

 Tüm kayıtları tek merkezde toplanması ve yönetilebilmesi
 Kayıt tekrarlarının önlenebilmesi
 Çok fazla mümessil ve ulaşılması gereken çok fazla noktanın koordinasyonunun sağlanabilmesi
 Ziyaret planlamalarının en verimli şekilde yapılabilmesi
 Hedef ve gerçekleşenleri analiz edilebilmesi
 Yeni stratejiler belirleyebilmekte hızlı olunabilmesi
 Saha çalışmalarının sonuçlarının daha iyi izlenebilmesi
 Saha çalışmalarının maliyetlerinin izlenebilmesi