Performans Yönetimi - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Danışmanlığı
 
Performans bir organizasyonun, belirli bir zaman diliminde, kriterleri önceden tanımlanmış görev ve hedefleri gerçekleştirme başarısıdır. Performans organizasyonun gerçekleştirdiği etkinlikler sonucunda elde edilen çıktıların nitelik ve nicelik bakımından değerlendirilmesi ile ölçülür. Bu ölçümlerden elde edilen sonuçların analiz edilmesi yoluyla yönetilir.
Küresel rekabet ve her geçen gün artan müşteri beklentileri performansı şirketler için anahtar bir başarı kriteri haline getirmiştir. Şirketlerin müşteri kayıpları incelendiğinde bu kayıpların 2/3’ünün yetkili personelin hizmet kalitesinden yani kötü performansından kaynaklandığı görülmektedir. Benzer şekilde iyi performans ise problemleri fırsata dönüştürerek sıradan tüketicileri sadık müşterilere çevirmektedir. Alternatifleri her geçen gün artan ve ucuzlayan müşterileri elde tutmak ve sadakat aşılamak onların beklentilerini karşılayan ve aşan bir performansı gerektirmektedir.
 
360 o PYS® organizasyon içerisinde performansı ölçülebilir ve yönetilebilir kılarak kurumsal hedefleri ve müşteri beklentilerini karşılamayı amaçlar. Organizasyondan bireye doğru inerek, organizasyonun stratejilerini bireylerin kişisel hedefleri cinsinden ifade eder. Bireyden organizasyona yaptığı geri beslemelerle organizasyonun performans gelişimine katkıda bulunur. Bireylerin performansını geliştirerek organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlar.
 
360 o PYS®’nin en kritik sürecini geçiş aşaması oluşturmaktadır. Bu aşama bir değişim yönetimi uygulaması olarak ele alınmalı ve yönetilmelidir. Vodasoft kurumlara 360 o PYS® ve değişim yönetimi konusunda danışmanlık vererek bu değişimin en az risk ve organizasyona en çok faydayı sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Verilmekte olan danışmanlık hizmetleri aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır;
 
i. Analiz ve Tasarım
 
ii. Kriter Havuzunun Belirlenmesi
 
iii. Kriter Havuzunun Test Edilmesi
 
iv. Kriterlerin Ayrıntılandırılması
 
v. Yazılım vi. Yöneticilerin Eğitimi
 
vii. Yöneticilerin Kalibrasyonu
 
viii. Çalışanların Eğitimi
 
ix. Uygulama x. Sürekli Gelişim
 
xi. Dış Denetim ve Kalibrasyon