Outsource vs InHouse - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Outsource vs InHouse

 

Çağrı merkezini Outsource ermek mi? Kendi içinde yapmak mı? Bu kararınızı vermeden evvel aşağıdaki karşılaştırmayı dikkatle incelemenizi öneririz.

Call Center Outsourcing Avantajları

 

SON MÜŞTERİ AÇISINDAN 

• Yüksek Memnuniyet
• Kaliteli servis ve deneyim 
 

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN 

 

• Personel alım ve eğitiminin CCO şirketine devredilmesi
• Yüksek iş memnuniyeti ve tatmini
• Gelişmiş eğitim ve kariyer imkanları
• Gelişmiş yetenek, bilgi ve yeterlilik
• Gelişmiş ve bilinçli motivasyon teknikleri 
 

SÜREÇLER AÇISINDAN

 
• Daha etkili süreç analizleri ve uygulanması
• Süreçlerde daha yüksek hassasiyet
• Düşük işe alım ve eğitim işlemleri
• Kağıtsız ve verimli CRM sistemleri


 

Call Center INHOSE (İinde) İşletme DEZavantajları

 

 

FİRMA AÇISINDAN

• Ana faaliyet alanının dışında iş yapma
• Uzmanlık gerektirmesi
• Teknoloji yatırımı ve ilk yatırım maliyetinin yüksekliği
• YanlışPlanlama Riski
• Verimsiz kaynak kullanımı
• Oluşum sürecinin uzun olması
• Gelişen teknolojiden faydalanamama
• Aksaklıklara geç müdahale, bakım anlaşmaları, teknik arıza riskleri
• Yetersiz teknik ve operasyoneldestek
• Donanımsız yönetim ekibi
• Yetersiz analiz
• Yüksek Turnover maliyeti
• Uzun vadede verimsizleşen operasyon ve müşteri kaybı
• Ek kaynak olmaksızın katma değerli hizmet sunmada sıkıntılar
• Bağlanacak bir yönetici pozisyonu gerektirmesi
• Farklı kanallardan gelen verilerin merkezi takip ve analazinde yaşanan zorluklar

 

İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN

 

• Beklenmedik yoğunluklarda yaşanan istihdam zorluğu
• İnsan kaynakları yatırımının yüksekliği
• Personel alım ve eğitimindeki zorlu süreç