IVR Hizmetleri - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

IVR Hizmetleri

IVR Hizmetleri

IVR Kullanımı, Vodasoft çağrı merkezi Hizmetlerinin şekillenmesi ve çeşitlenmesi sağlamaktadır. Sadece IVR üzerinden hizmet alan müşterilerimiz oludğu gibi, Hem canlı operatör hem de IVR kullanan müşterilerimiz de vardır.

IVR, bilgi sistemlerine uzaktan telefonla erişerek, DTMF tuşlar ya da sesle yönlendirerek bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlayan bir interaktif sesli yanıt sistemidir. IVR sistemleri, müşterilerin ya da şirket elemanlarının telefon kullanarak çok çeşitli bilgilere erişimine ve bilgi sistemleri üzerinde işlem yapmalarına olanak tanır.

Tekrarlanan işlemlerin yoğunlukla görüldüğü organizasyonlarda, bu işlemlerde insan gücü kullanılması yerine IVR üzerinden interaktif olarak yapılması verimlilik, müşteri memnuniyeti ve maliyet tasarrufunu da beraberinde getirir.

 

Günümüzde Internet üzerinden işlem yapılması çok basit ve ekonomik olmakla birlikte, geniş kitlelere erişim için internet kullanımı yeterince yaygın değildir. Bu yüzden, müşterilerinizin size 7 gün 24 saat boyunca mekandan bağımsız olarak erişmesini sağlayan en etkin ve ekonomik ortam hala Telefon’dur. Konuşma tanıma sistemlerinin de gelişmesi ve yaygın kabul görmeye başlamasıyla birlikte, IVR sistemleri de artık sadece büyük kurumların değil, küçük ve orta boy kuruluşların da ilk tercihi olmuştur.

vodasoft_call_center_services_ivr_sesli_sistemler

IVR sistemleri, telefon ve santral sistemleri ile entegre olmayı sağlayan bir donanım katmanı, iş uygulamalarının ve çağrı akışlarının belirlendiği bir uygulama katmanı ve bilgi sistemleri ile etkileşimi sağlayan bir entegrasyon katmanından oluşmaktadır.

Vodasoft IVR Hizmetleri Aşağıdaki Amaçlarla Kullanılabilir

Robot Operatör
 Şikayet hatları
 Anket ve Araştırmalar
 Predictive Dialing
 Sesli Mesaj Bırakma
 Preview Dialing
 Bilgi sunumu
 Kart Aktivasyonu
 Sohbet Hatları
 Web Callback
 Fax İsteme
 Veri Girişi
 Kampanya Yönetimi
 Fiyat Sunumu 
 CATI Öncesi Arama
 Şikayet Statü Sunumu
 Mesaj İletimi 
 Piyasa Araştırması
 Ev Otomasyonu
 Ürün Siparişi
 Uyarı ve Hatırlatıcılar
 Üyelik
 Lokasyon belirleme-CTI
 Katılım Bildirimi
 CTI Uygulamaları
 Otorizasyon ve Tanım
 Yoğun Saatlerde Çağrı Alma
 Taşan Çağrıları Alma
 Çağrı Bekletme
 Sanal Çağrı Merkezi Oluşturma