İZİNLİ PAZARLAMA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRMESİ haberi - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

İZİNLİ PAZARLAMA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRMESİ

İZİNLİ PAZARLAMA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRMESİfacebooktwitter
İZİNLİ PAZARLAMA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRMESİ

İZİNLİ PAZARLAMA YÖNETMELİK BİLGİLENDİRMESİ

6 Ağustos 2015

 

 

 

 

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’la ilgili yönetmelik çalışması yapılmış ve 13.07.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumdadır. Müşterilerle pazarlama amaçlı yapılan çalışmalara bir düzen getirmeyi hedefleyen kanunun uygulanma esasını belirleyen yönetmelik bazı itirazlara ve belirsizliklere rağmen şuan fiilen aktif durumdadır.

 

Yönetmeliği genel olarak altı başlık halinde incelemek mümkündür. Bu başlıklar kısaca; ticari elektronik ileti ve konu ile ilişkili tanımlar, elektronik iletiler için alınması gereken onaya dair detaylar, elektronik iletinin nasıl olması gerektiği, elektronik iletilerin reddedilmesi süreci, istenmeyen elektronik iletiler için şikayet ve ceza süreci,mevcut veritabanlarının kullanımına dair detaylar. Bu başlıklar halinde kanunu incelemeye çalışalım.

 

Ticari elektronik ileti ve konu ile ilişkili tanımlar

 

Ticari elektronik iletiTelefonçağrı merkezlerifaksotomatik arama makineleriakıllı ses kaydedici sistemler,elektronik postakısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri içermekte. Günümüzde her birimiz farklı kanallardan aranmaktayız ve bu tanıma göre bu aramaların özellikle pazarlama amaçlı olanları ticari elektronik ileti kapsamına girmektedir.

 

Elektronik İletiler İçin Alınması Gereken Onaya Dair Detaylar

 

Kanunla birlikte gelen en önemli başlık bir kişiye ticari elektronik ileti gönderilecekse mutlaka önceden (yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Temmuz 2015’ten önce) izin alınmış olmasının gerekliliği. Yeni dönemde izin almak için dahi müşteri ile iletişime geçilmesi yasak olacak. Peki bu durumda izin nasıl alınacak? Müşterinin doğrudan veya değişik kanallardan (web, çağrı merkezi gibi) firma ile irtibata geçmesi durumunda izin talebi oluşturulabilir. Bu iznin de bir yapısı olacak. Onay alınmasının ardından aynı gün onay alınan elektronik iletişim adresine bir bilgilendirme yapılıp reddetme opsiyonu da sunulması gerekiyor. Müşteri eğer reddetmez ise artık bu iletişim adresi onaylı sayılabilir. Eğer yüz yüze iletişimde onay alındı ise bunun ıslak imzalı olarak belgelenmesi ve gerektiğinde gösterilmesi gerekecek. Kanuna göre özellikle müşteri ile yapılan sözleşmelerde (telefon hattı veya satın alma sözleşmeleri gibi) onay, sözleşmenin bir parçası olamaz ve müşteri zorunlu kılınamaz hükmü var.

 

Bazı durumlarda onay gerekmeyecek. Kısaca bu durumlar; alınmış bir ürün/hizmete dair bakım, değişiklik ve kullanım ile ilgili iletişime geçilmesi, devam eden üyelikle ilgili borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat vb. durumlar için iletişime geçilmesi, tacir ve esnaf alıcılara gönderilen elektronik iletiler, sermaye piyasasında aracılık edenlerin gönderdikleri bilgilendirme amaçlı elektronik iletiler.

 

Elektronik İleti Nasıl Olmalı

 

Yönetmelik ticari elektronik ileti için bir standart getiriyor. Buna göre gönderilen iletide mutlaka uyulması gereken kurallar şunlar;

 

 • Alınan onaya uygun içerik gönderilmeli
 • Elektronik iletinin bir kısmında mutlaka firmalar için MERSİS NO ve firma adına, esnaf için Adı Soyadı ve T.C. No’ya yer verilmeli
 • Hizmet sağlayıcının erişilebilir bir iletişim bilgisine yer verilmeli
 • İçerikte açık bir şekilde anlaşılamıyorsa aramanın sebebinin (kampanya, bilgilendirme veya tanıtım gibi) belirtilmeli
 • Promosyon duyuruları için bunlara ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bir link verilmeli ya da müşteri hizmetlerine yönlendirilmeli
 • Müşteriye izin listesinden reddetme opsiyonu ücretsiz olarak sunulmalı
 •  

Bu çerçevede gönderilecek elektronik iletiler doğru kabul edilecek, bu yapıya uymayanlar için ceza kesilecektir.

 

Elektronik İletilerin Reddedilmesi

 

Yönetmeliğe göre her gönderilen iletide mutlaka ücretsiz bir şekilde reddetme opsiyonu sunulmalıdır. Müşterinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme opsiyonunun kolay bir şekilde kullanması sağlanmalıdır. Müşterinin reddetme opsiyonunu kullanması durumunda ise bu talep üç gün içerisinde yerine getirilmelidir.

 

İstenmeyen Elektronik İletiler İçin Şikâyet ve Ceza Süreci

 

Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veyahut yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılabiliyor. Bakanlık web ortamında şikâyetlerin iletilebilmesi için http://tiss.gtb.gov.tr/gtb/giris.xhtml linkinden erişilebilen bir uygulama hayata geçirmiş durumda. İsteyen vatandan buradan giriş yaparak izinsiz elektronik iletileri şikayet edebiliyor.

 

Yapılan şikâyetlerde müşterinin izin durumunu belgeleme sorumluluğu elektronik iletiyi gönderen kuruma ait. İzinli olduğuna dair uygun yapıda alınmış izin belgesinin sunulması gerekiyor. Ayrıca müşteri reddetme opsiyonunu kullanarak izin listesinden çıksa bile son izin belgesinin reddetme opsiyonunun kullanıldığı tarihten itibaren en az bir yıl saklanması gerekli.

 

Şikayet başvurusunun ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren maksimum üç ay içinde yapılması gerekiyor. Bu süreden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca şikayet eden kişi sadece kendisine gelen elektronik iletiler için şikayette bulunabilir. Başkası adına şikâyette bulunamaz.

 

Yapılan şikayet için hizmet sağlayıcının 15 gün içinde izin belgesini sunması (uygun görülürse maksimum 15 olacak şekilde bir defa süre uzatılabilir) gerekli. Belge sunulamaması söz konusu olursa İl Müdürlüğü eldeki belgeler ile karar verebilecek.

 

İlgili firmaya ceza kesilmesi durumunda firma bunu bir ay içinde ödemek zorunda kalacak.

 

Mevcut Veritabanlarının Kullanımı

 

Yönetmelik hazırlanma sürecinde en çok merak edilen konuların başında mevcut veritabanlarının izinli olup olmayacağı konusu geliyor idi. Yönetmelik ile beraber bu konuda netleşmiş oldu. Buna göre;

 

 • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (13 Temmuz 2015) önce kanuna uygun olarak alınan izinler geçerli olacak       
 • Kanunun yürürlüğe girdiği (1 Mayıs 2015) tarihten önce müşteri ile hizmet sağlayıcı arasında doğrudan bir mal/hizmet temini varsa ve bu esnada iletişim bilgisi alınmış ise bu veriler otomatik olarak izinli sayılacak
 • Mal veya Hizmet temini bayiden/acenteden yapılmış olsa bile ana firma bu veriyi izinli olarak kullanabilecek
 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (1 Mayıs 2015) başkaları adına ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla genel nitelikli onay alınmış ve bu onaya dayanılarak alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmiş olması kaydıyla yönetmeliğin yayımı tarihinden (13 Temmuz 2015) itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, adına ticari elektronik ileti gönderilenler tarafından onay alınması amacıyla alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebilece

 

Önceden onaylı sayılan (mal veya hizmet temini referans alınarak) veritabanlarında, gönderilecek ilk elektronik iletide müşterinin veritabanına kayıtlı olduğu bilgisinin verilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda genel çerçevesini özetlediğimiz yönetmelik, yürürlüğe girmiş durumda ve elektronik iletiler de buna göre şekillenmeye başladı. Bu yeni yapılanma, iş süreçlerinden CRM yazılımlarına, SMS gönderimlerinden çağrı merkezine kadar birçok yapıyı etkiliyor olacak. Özellikle kurumların kullandıkları yazılımlarda İzin Yönetimini takip amaçlı bir yapı kuruyor olmaları veya İYM (İzin Yönetim Merkezi – Vodasoft hizmetidir) tipi bir hizmeti dışarıdan alıyor olmaları gerekecek.

 

Bu makale: izinli pazarlama yasa tasarısıelektronik haberleşme kanunuresmi gazeteizinli pazarlama yasası 1 mayısizinli pazarlama pdfizinli pazarlama örnekleri başlıkları ile ilgilidir.

Fatih ARSLAN

Vodasoft CCS, Genel Müdürü