Çağrı Merkezleri Derneği,: Asgari ücret artışı için çağrı merkezlerine devlet desteği şart! haberi - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Çağrı Merkezleri Derneği,: Asgari ücret artışı için çağrı merkezlerine devlet desteği şart!

Çağrı Merkezleri Derneği,: Asgari ücret artışı için çağrı merkezlerine devlet desteği şart!facebooktwitter
Çağrı Merkezleri Derneği, asgari ücretin 1.300 TL seviyesine çıkacağı iyileştirme sürecinde devlet çağrı merkezlerine destek olmaz ise, ciddi istihdam kayıpları olacağı ve şirket kapanmalarının önüne geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

Asgari ücret artışı için çağrı merkezlerine devlet desteği şart!

 

Çağrı Merkezleri Derneği, asgari ücretin 1.300 TL seviyesine çıkacağı iyileştirme sürecinde devlet çağrı merkezlerine destek olmaz ise, ciddi istihdam kayıpları olacağı ve şirket kapanmalarının önüne geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

 

Sektörü tek çatı altında toplayan bir Sivil Toplum Kuruluşu olmanın bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), vatandaşların refah ve gelir seviyesinin artmasından büyük memnuniyet duyacaklarını belirtirken, sözkonusu iyileştirmenin uygulama sürecinde devletin desteğinin elzem olduğunu da belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

 

Vatandaşımızın refah seviyesinde artış olması hiç kuşkusuz bizleri de memnun  edecektir. Ancak söz konusu uygulamaya geçiş sürecinde sektörlerin de zor durumda bırakılmaması ve devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir.

 

Son yıllarda büyümesini hem ekonomik olarak hem de istihdam anlamında sürdüren Türkiye çağrı merkezi sektörü, 3,6 milyar lira TL pazar değerine ve 83 bin kişilik istihdama ulaşmıştır. Bugün 50’ye yakın ilde yapılan yatırımlarımız ile ekonomiye ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan en stratejik iş alanlarından biri haline gelmiş bulunmaktayız. Sektörümüz, yatırım yapılan bölgede sağlanan istihdamın yanı sıra; ulaşım, yemek, teknoloji, eğitim gibi yan sektöre de hareket kazandırmaktadır. Anadolu’da 50’ye yakın ilimizde en az 1 çağrı merkezi yatırımımız bulunmaktadır ve bu şirketlerimiz genellikle o illerin en büyük işverenleri konumundadır. Çalışanlarımızın yüzde 67’ si kadın ve yaş ortalaması 25’tir. Kadın işgücünün ekonomiye dâhil olduğu, genç nüfusa iş olanağı sağlayan öncü sektörlerden biriyiz.

 

Çağrı Merkezleri Derneği olarak, siyasi iktidarın söylemlerinin arkasında olmasını ve vatandaşın gelir seviyesinin yükseltilmesi için çeşitli iyileştirmeler yapılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte bu iyileştirme sürecinin işveren tarafındaki etkileri konusunda endişelerimiz mevcuttur. Bu iyileştirmenin, etki alanında olacak tüm paydaşlar nezdinde sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi, hem ekonomiye hem de istihdama doğrudan etki etmesi sebebi ile oldukça kritik bir konudur. Planlanan asgari ücret artışının, asgari ücretli çalışan ve kademeli olarak da diğer çalışanları olacak etkisinin işveren tarafındaki yükünün hafifletilmesi için devletin desteği son derece elzemdir.

Çağrı merkezlerinde insan kaynağı gideri yüzde 70 seviyesindedir. Devlet desteği olmaz ise bu artışı yönetebilmemiz maalesef mümkün olmayabilir ve işsizlik sorunu ile birlikte tüm sektörümüzde özellikle Anadolu illerimizde istihdam kaybı, küçülme ve şirket kapatmaları gündeme gelebilir. Asgari ücretten alınan bazı vergilerin kaldırılması bu noktada sektörümüzü rahatlatacaktır.

 

Olası artışın basında telaffuz edildiği şekilde hayata geçirildiğini varsayarsak; AGİ hariç 910 TL olan asgari ücret, 1.300 TL’ye çıkacak ve çalışanlarımızın yüzde 50’sine doğrudan yüzde 42’lik bir artış, ek olarak kademeli bir artışı da diğer tüm pozisyonlardaki çalışanlarımıza yapmamız gerekecektir. Bu durum mevcut kaynaklar sabit kalmakla birlikte, asgari ücret artışına paralel olarak tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olması anlamına gelmektedir.

 

“Fırsat yılı olması beklenen 2016, işsizlik nedeniyle kriz yılı olabilir”

Diğer yandan 2016 bütçelerinin çok daha önceden yapılması, karlılık oranlarımızın yüzde 6-8 seviyelerinde olması ve hizmet sunduğumuz firmalarla yapılan sözleşmelerin büyük kısmında fiyat artışının enflasyona bağlı olması nedeniyle enflasyon farkı ile yeni ücret arasında oluşacak farkın tolere edilmesi mümkün gözükmemektedir. Sektörümüzde bulunan hiçbir şirket, 2016’nın ilk yarısında bu kadar radikal bir artışa hazırlıklı değildir.

 

 

Çağrı merkezi işkolunun iş sağlığı ve güvenliği açısından “tehlikeli” sınıfta olması nedeniyle de bu artışın bizim sektörümüzde telaffuz edilenden daha fazla yapılabilme ihtimali yine sektörümüz açısından son derece kaygı verici hatta doğrudan sektörümüzün ortadan kalkma sebebi olacaktır.

 

Sağladığımız istihdamın sürekliliği açısından kritik öneme sahip olan bu düzenleme için dernek olarak öneri ve beklentilerimizi yetkili kurumlarla paylaştık. Bu  önerilerimiz; sektörümüz gibi emek yoğun sektörlerde ek insan kaynağı teşvikleri verimesi, asgari ücret üzerindeki vergilerin bir kısmının kaldırılması ile bu artışının bir kısmının devlet tarafından karşılanması, sözkonusu artışın 2016 yılının 2. yarısında olacak şekilde planlanması ve kademeli olarak 2-3 yıla yayılması ile “tehlikeli” işkolundaki faaliyetlerde bu artış oranın daha fazla olarak uygulanmaması yönünde olmuştur.

Aralık ayında Ankara’da toplanacak olan işçi, işveren ve kamu yetkililerinden oluşan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” toplantısında hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz açısından hayırlı olacak bir kararların hayata geçmesini bekliyoruz.  

 

 

 

Çağrı Merkezleri Derneği Hakkında:

Çağrı Merkezleri Derneği, Türkiye’de çağrı merkezleri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans kuruluş olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde 9 kuruluşun ortak girişimiyle kurulmuştur. Çağrı Merkezleri Derneği, kısa sürede toplam 49 kurumun üyeliğiyle, sektörün \%90’ından fazlasını temsil eder konuma gelmiştir. Çağrı Merkezleri Derneği, çağrı merkezlerinin faaliyet alanlarını kamuoyuna daha iyi tanıtmayı, sunulabilecek katma değerleri iş dünyasına anlatmayı, mesleki sorunları paylaşmayı, değişik paydaşlar arasında bir iletişim ve uzlaşı platformu olmayı ve sektör problemlerine çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Çağrı Merkezleri Derneği hakkında daha ayrıntılı bilgiyi www.cagrimerkezleridernegi.orgadresinden edinebilirsiniz.