Etik Hat - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Etik Hat

Etik Hat Hizmeti

 

Günümüzde kurumlar, iş ortamını ve şirket itibarını olumsuz etkileyen suistimal, hırsızlık, rüşvet veya etik olmayan davranışlarla sıkca karşılaşmaktadır.

Çalışanlarınıza iş ortamında gördükleri ve duydukları problemleri, işlerini kaybetme korkusu duymadan bildirebilecekleri bir mekanizma sağlamak, bu problemleri cok daha erken tespit etmenizi ve kayıplarınızı azaltmanızı sağlayabilir. Suistimal tespitine ilişkin yapılan araştırmalar, kişiler tarafından yapılan ihbarların suistimalin tespit edilmesinde en etkin yol olduğunu gostermektedir.

Araştırmaya göre, incelenen 1,388 suistimal vakasının %43,3’ünün ilk tespiti ihbar yoluyla olmuştur  

Firma İçin Faydaları

 

 Etik problemlerin hızlı bir şekilde ortaya çıkarılarak maddi zararların yanı sıra itibara gelebilecek zararların azaltılması

 Anonim ihbar mümkün olduğu için, kişiler tarafından güvenilen ve daha çok kullanılan bir mekanizma olması

 Suistimale karşı ekonomik bir caydırıcı etken olması

 Şirketin çalışanlarına ve diğer paydaşlarına karşı olumlu bir imaj yaratması

 Şirketin şeffaf bir yapıyı benimsediğinin ve etik konuları tolere etmediğinin vurgulanması

 Şirketin etik kültürünü iyileştirmeye katkı sağlaması

 Çeşitli iletişim mekanizmaları ile çalışanların farklı ihtiyaçlarına karşılık verilebilmesi

 

Kimler Etik Hattı Kullanırlar

 

 İhbar Mekanizması Nasıl Çalışır?

Her şirkete kendine özel bir telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi ve posta kutusu verilir. Şirket çalışanları bu iletişim mekanizmalarını kullanarak şirketin etik hattına ulaşabilir.
Şirketin etik hattını arayan kişiler, konusunda eğitimli ve tecrübeli çağrı merkezi profesyonelleri ile görüşerek ihbarlarını yapar. Görüşmenin sonunda arayan kişiye sadece kendisine ait bir çağrı takip/ referans numarası verilerek, arayan kişi ile ihbar raporu güvenli bir şekilde ilişkilendirilir.
Telefon veya diğer iletişim mekanizmaları ile iletilen ihbarlara ilişkin ihbar raporları hazırlanarak, şirketinizde seçilmiş olan yöneticilere belirlenen süre içinde güvenli bir şekilde iletilir.
Etik hattı tarafından alınan ihbarların aylık özeti şirketinizde seçilmiş olan yöneticiler ile güvenli bir şekilde paylaşılır.