Çağrı Merkezi Kurulum - VODASOFT Çağrı Merkezi | Call Center Services
ust_img

Çağrı Merkezi Kurulum

Çağrı Merkezi Kurulum Danışmanlığı

Çağrı merkezi kurulum danışmanlığı hizemtimiz, firmanın iş modeli çerçevesinde en ideal çağrı merkezinin kurulumu ile ilgili çalışmayı kapsar. Bu çalışma, çağrı merkezinin kurum içerisindek rolünü ve misyonunu belirlemeye, bunun neticesinde de insan, teknoloji, süreçler ve sunulacak servislerle ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.
 
vodasoft_call_center_services_cagri_merkezi
 
Çağrı Merkezi Kurulum Danışmanlığı ayrı ayrı da alınabilecek olan iki danışmanlık çalışmasını birden kapsar:
 
1)Stratejik Planlama Danışmanlığı
2)Teknoloji Danışmanlığı
 
Stratejik planlama çalışmaları oldukça kapsamlı ve yorucu süreçleri içermektedir. Bu çalışmalar, kurum çağrı merkezinin kendisinden beklenenleri başarıyla sağlayabilmesi açısından son derece önemlidir. Bir defa hazırlanan Stratejik Planlama Dokümanının ileriki senelerde (her sene yeniden oluşturulması önerilir) güncellenmesi nispeten daha kolaydır.
 
Stratejik planlama çalışmalarında “Tümden Gelim” metodolojisi uygulanır ve 7 adımdan oluşur; sırasıyla, ilk adımdan itibaren daha geniş kapsamlı bakış açıları netleştirilirken, ilerleyen adımlarda hedeflerin yakalanabilmesi için daha detay uygulamalara doğru gidilir.
 
Stratejik Planlama Danışmanlığı hizmetinde adım adım ele alınan konular aşağıdaki gibidir:
 
1) Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi
2) İç Çevrenin Analiz Edilmesi
3) Dış Çevrenin Analiz Edilmesi
4) Varsayımların Ortaya Konulması
5) Hedeflerin Belirlenmesi
6) Stratejilerin Belirlenmesi
7) Taktikler ve Ara Hedeflerin Belirlenmesi
 
Herbir “Ara Hedef” ve “Taktik” bir üst “Stratejinin” uygulanmasıdır. Herbir “Hedef”, “İç ve Dış Çevrelerin Analizi” ışığında belirlenen “Varsayımları” da dikkate alarak kurum çağrı merkezinin üstlendiği “Misyonu” yerine getirmesine yarar.
 
Stratejik planlar akışkan ve esnektirler. Düzenli olarak revize edilebilirler. Planların değişen teknoloji, çevre, müşteri profili ve rekabetin getirdiği esneklik gereksinimini karşılaması gereklidir.
 
Kurulum Danışmanlığı hizmetinin teknoloji danışmanlığı bölümü ise, çağrı merkezlerinin “Teknoloji Altyapılarının Kurulumu ve Danışmanlığı”nı kapsamaktadır.
 
Danışmanlık kapsamında ele alınacak olan teknoloji bileşenlerininin bir kısmını aşaıdaki görebilirsiniz.
 
 
• PBX Sistemi
• ACD (Otomatik Çağrı Dağıtımı)
• Dijital Operatör Setleri
• CDR (Çağrı Ücretlendirme Yazılımları)
• ACD Performans Yazılımları
• CTI (Computer Telephony Integration)
• Çağrı Analiz Raporlama Sistemi
• Operasyonel Raporlama Sistemi
• Dialer Sistemler
• IVR (Interactive Voice Response) ve Yapılanması
• Karşılama Sistemleri ve Mesaj Bırakma
• WEB Call Center Kavramı ve Uygulamaları
• Skype Entegrasyonları
• Performans Yönetim Sistemleri
• Ses Kayıt Sistemleri
• VoIP Kullanımı
• 444 ve 0800 Hat Kurulumu
• PRI/BRI Hatlar (veya analog hatlar)
• Operasyonel Yazılım
• CRM Sistemi ve Entegrasyonlar
• Sistem Entegrasyonu
• SMS Kullanımı
• Çok Kanallı Erişim (Multichannel Access; Web, Chat, Call Back)
• E-Posta Yönetim Sistemi
• İşgücü Yönetim Sistemi (WFMS)
• Thin & Thisk Client Seçimi
• İş akış Yönetim Sistemi
• Intranet ve Kullanımı
• Anlık Mesajlaşma Sistemi
 
Stratejik Planlama ve Teknoloji Danışmanlığından oluşan Kurulum Danışmanlığı, kurumların gereksiz yatırımlar yapmalarını önler, kurulum sürecini hızlandırır, etkin yönetimi ve sürekli gelişimi sağlayıcı faktörlerin netleştirilmesini sağlar. Ürün ve markadan bağımsız olarak sunulan bu danışmanlık hizmeti, sürekli gözetim ve denetleme danışmanlığı ile desteklenebilir.